Serwis Budowlany

Serwis Budowlany Silver

Serwis Budowlany Silver zawiera:

Analizy problemów prawnych –   analizy konkretnych zagadnień z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska w postaci zebranych dokumentów:

 • przepisów prawnych,
 • komentarzy napisanych przez specjalistów,
 • orzecznictwa,
 • wzorów dokumentów,
 • odpowiedzi na pytania użytkowników,


stanowiących materiały w oparciu, o które rozwiążesz wszelkie problemy praktyczne związane z danym zagadnieniem będącym przedmiotem analizy.

Akty prawne
Ujednolicone teksty aktów prawnych z zakresu:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa budowlanego,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • geodezji i kartografii,
 • normalizacji i certyfikacji,
 • bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
 • mieszkalnictwa,
 • energetyki,
 • ochrony środowiska,
 • zamówień publicznych,


Każdy inspektor czy specjalista ds. budownictwa zapanuje nad przepisami dzięki wyróżnieniom wszelkich zmian w przepisach i wyszukiwaniu treści aktu prawnego na wybrany dzień.

Orzeczenia
Stale rozbudowywany zbiór ponad 4300 orzeczeń TK, SN, NSA, WSA publikowanych i niepublikowanych. Są to przykłady praktycznych rozwiązań najbardziej skomplikowanych problemów budowlanych i mieszkaniowych.

Komentarze eksperckie
Omówienia zagadnień, które budzą największe wątpliwości, a tym samym największe zainteresowanie użytkowników. Napisane przez specjalistów z dziedziny prawa budowlanego, nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Aktualizowane na bieżąco.

Odpowiedzi na pytania użytkowników
Regularnie powiększana baza pytań użytkowników wraz wyjaśnieniami dotyczącymi stawania przepisów w konkretnych stanach prawnych.

Informacje o normach budowlanych
Informator o normach dotyczących projektowania oraz wykonawstwa. Aktualizowany na bieżąco w zależności od ukazywania się norm z powyższego zakresu. Użytkownik otrzymuje najnowszą informację o nowościach branżowych.

Wzory dokumentów
Gotowe wzorów wniosków, decyzji, umów, pism i protokołów w wersji:

 • do przejrzenia (.pdf)
 • graficzny (.rtf)
 • do wypełnienia (.doc)

 

Słownik pojęć
Definicje terminów występujących w aktach prawnych i praktyce budowlanej.

Stawki i wskaźniki
Aktualne wskaźniki i stawki z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.

Bazy teleadresowe
Dane teleadresowe inspektoratów nadzoru budowlanego i urzędów administracji publicznej na szczeblu województwa, powiatu, gminy oraz członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Kosztorysowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, wydziałów ksiąg wieczystych.

Aktywne drukowanie
Serwis pozwala na samodzielne zredagowanie swojej własnej gazety czy biuletynu dla Klienta. Taką możliwość daje funkcjonalność Twój Biuletyn. To nowatorskie rozwiązanie umożliwia gromadzenie i sprawne zarządzanie dokumentami przeznaczonymi do wydruku.