Serwis Budowlany

 • Serwis Budowlany
  Serwis Budowlany
 • Komentarze do norm
  Komentarze do norm
 • Pytania i odpowiedzi
  Pytania i odpowiedzi
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Z myślą o Budownictwie

Serwis Budowlany to lider w zakresie specjalistycznej informacji prawnej dotyczącej budownictwa.

Serwis Budowlany to zaprezentowane w przyjazny sposób informacje z dziedziny prawa budowlanego, mieszkaniowego i nieruchomości oraz wybrane elementy z zakresu ochrony środowiska dla inwestorów, projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru budowlanego, właścicieli i zarządców nieruchomości.

więcej

 

Serwis Budowlany we wrześniu 2014

W bieżącej aktualizacji: Wrzesień 2014, dodaliśmy do Serwisu Budowlanego:   Dwie nowe linie orzecznicze poświęcone zagadnieniom:   - Dzień stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury jako przesłanka ustalenia opłaty adiacenckiej   - Zasada „dobrego sąsiedztwa" w orzecznictwie NSA   Ponadto w bieżącej ...

Czytaj więcej »

Serwis branżowy ABC - budownictwo