Serwis Budowlany

 • Serwis Budowlany
  Serwis Budowlany
 • Komentarze do norm
  Komentarze do norm
 • Pytania i odpowiedzi
  Pytania i odpowiedzi
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Z myślą o Budownictwie

Serwis Budowlany to lider w zakresie specjalistycznej informacji prawnej dotyczącej budownictwa.

Serwis Budowlany to zaprezentowane w przyjazny sposób informacje z dziedziny prawa budowlanego, mieszkaniowego i nieruchomości oraz wybrane elementy z zakresu ochrony środowiska dla inwestorów, projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru budowlanego, właścicieli i zarządców nieruchomości.

więcej

 

Serwis Budowlany - we wrześniu dodaliśmy

We wrześniu dodaliśmy do Serwisu Budowlanego: Linię orzeczniczą poświęconą zagadnieniu: Możliwość lokalizacji zabudowy w pobliżu cmentarza Ponadto w bieżącej aktualizacji polecamy: 1. Dla inwestorów, którzy dopuścili się odstępstwa od projektu budowlanego: Poradnik "Krok po kro...

Czytaj więcej »

Serwis branżowy ABC - budownictwo