Serwis Budowlany

 • Serwis Budowlany
  Serwis Budowlany
 • Komentarze do norm
  Komentarze do norm
 • Pytania i odpowiedzi
  Pytania i odpowiedzi
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Z myślą o Budownictwie

Serwis Budowlany to lider w zakresie specjalistycznej informacji prawnej dotyczącej budownictwa.

Serwis Budowlany to zaprezentowane w przyjazny sposób informacje z dziedziny prawa budowlanego, mieszkaniowego i nieruchomości oraz wybrane elementy z zakresu ochrony środowiska dla inwestorów, projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru budowlanego, właścicieli i zarządców nieruchomości.

więcej

 

Co nowego w Serwisie Budowlanym?

W grudniu 2014 r. Sejm i Senat zakończyły pracę nad kolejnym projektem zmian do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany w ustawie mają być próbą odpowiedzi ...

Czytaj więcej »

Serwis branżowy ABC - budownictwo