• Adam Błaszko

  Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

   

 • Elżbieta Gaździk

  Doświadczona księgowa (licencja Ministerstwa Finansów)

  Obecnie główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej. Specjalista z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej,
  w szczególności samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych.

 • Dorota Skrzypska

  Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - specjalność rachunkowość.
  Kierownik Sekcji Finansowo-Księgowej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie. Były pracownik jednostki organizacyjnej gminy na stanowisku głównego księgowego.

 • Edward Tomczyk

  Biegły rewident, wykładowca akademicki: rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne oraz wykładowca w Fundacji Wspierania Samorządności Lokalnej w Polsce i NOT.

  Prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa finansowego (biznes plany, studia wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy ekonomiczne, analizy opłacalności projektów, sporządzanie dokumentacji podatkowych firm powiązanych, wnioski kredytowe, strategie rozwoju samorządów itp.). Autor szeregu aplikacji o funduszach strukturalnych ZPORR, Interreg i Phare. Trener - wykładowca cyklu szkoleń dla biznesu finansowanych z funduszy PHARE. Współautor szeregu opracowań z zakresu planowania strategicznego gmin i powiatów w tym finansowanych ze środków EU. Współautor Planów Rozwoju Lokalnego Gmin i Strategii Powiatów.