Vademecum Głównego Księgowego Administracja

 • Pytania i odpowiedzi
  Pytania i odpowiedzi
 • Klasyfikacja budżetowa i wydatków strukturalnych
  Klasyfikacja budżetowa i wydatków strukturalnych
 • Sprawozdawczość budżetowa
  Sprawozdawczość budżetowa
 • Pisma MF i RIO
  Pisma MF i RIO

Z myślą o Księgowych

Vademecum Głównego Księgowego Administracja to publikacja elektroniczna w przyjazny dla użytkownika sposób prezentująca informacje z:

 • dziedziny finansów publicznych,
 • rachunkowości budżetowej i finansowej,
 • prawa podatkowego,
 • wybranych elementów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

więcej

 

Marzec 2015

W marcu Państwa szczególnej uwadze polecamy: 1. Ewidencja księgowa międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych Jednostki budżetowe, których ramy funkcjonowania wyznacza ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości w praktyce stykają się pod koniec roku obrotowego z ...

Czytaj więcej »

Polecamy serwis branżowy ABC - podatki