Vademecum Dyrektora Finansowego to publikacja elektroniczna w przyjazny dla Użytkownika sposób prezentująca informacje z zakresu analizy finansowej, rachunkowości, prawa podatkowego oraz wybranych elementów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
 
 

Praktyczne analizy problemowe

W jednym miejscu! Ponad 4100 analiz problemów podatkowych i księgowych opatrzonych profesjonalnym komentarzem, zbiorem orzecznictwa sądowego, wyjaśnieniami resortu finansów. Dostęp do unikalnych analiz praktycznych problemów związanych z międzynarodowymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz analizą finansową i procesem windykacji. Nie musisz już wyszukiwać informacji w różnych źródłach. Nie trać czasu i uniknij popełnienia błędu!

 
 

Komentarze specjalistów i poradniki

Zawsze aktualne, praktyczne komentarze oraz poradniki wskazujące krok po kroku sposób rozwiązania problemu. Omawiają nie tylko całą tematykę obowiązującego prawa podatkowego i rachunkowości oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale również nadchodzące zmiany już na etapie projektów. Napisane przystępnym językiem omówienia konkretnych problemów poparte są przykładami praktycznych rozwiązań. Użytkownicy serwisu mają dostęp do rozwiązań gotowych do zastosowania w codziennej pracy.

 
 

Baza pytań i odpowiedzi

Na bieżąco aktualizowana baza zadanych przez klientów pytań wraz z odpowiedziami specjalistów. Vademecum Dyrektora Finansowego umożliwia zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady w indywidualnej sprawie. Użytkownicy publikacji otrzymują odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych od terminu zadania pytania (średni czas udzielenia odpowiedzi to 16 godzin roboczych!). Autorami odpowiedzi na pytania użytkowników są wysoko wykwalifikowani specjaliści.

 
 

Orzeczenia i pisma urzędowe

Najbogatsza w Polsce baza orzeczeń sądowych w sprawach podatkowych i z zakresu prawa pracy, wydanych przez TK, SN, NSA i WSA, jak również orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełne teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniami oraz tezy wyroków wydanych przez sądy w ciągu ostatniego tygodnia. Wszystkie istotne dla doradców podatkowych pisma urzędowe. Merytoryczne opracowania dokumentów wykładni w postaci linii orzeczniczych, glos i omówień.

 
 

Moduł Analiza finansowa

Obszernie wyjaśnienie sposobu obliczania oraz interpretacji wskaźników finansowych, a także problemy obliczeniowe i interpretacyjne, jakie mogą się pojawić przy ich stosowaniu. Moduł koncentruje się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych wskaźnikach finansowych.

Omawia systemy powiązanych ze sobą wskaźników finansowych ułatwiających przyczynowo-skutkowe diagnozowanie problemów i testowanie rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono również metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, acz błędnej opinii, że „wskaźniki można różnie interpretować”.

 

Skorzystaj ze studiów przypadków, które przedstawiają metody analizy finansowej oraz tematykę z zakresu zarządzania finansami na rzeczywistych danych przedsiębiorstw. Uzupełnieniem case study są aktywne formularze (XLS) umożliwiające dokonanie samodzielnej analizy własnego przedsiębiorstwa.

 

Materiały zawarte w module Analiza finansowa stanowią niezbędne dla każdego dyrektora finansowego narzędzie do poznania sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa.

 
 

Moduł Windykacje

Unikatowa na rynku, kompleksowa baza najistotniejszych informacji z zakresu windykacji należności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną. Moduł Windykacje ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie procesu windykacji na każdym etapie (od momentu sprawdzenia informacji o kontrahencie, poprzez zawarcie umowy, dobór właściwego środka zabezpieczającego, negocjacje i w ostateczności postępowanie sądowe).

Zawiera on wzory dokumentów, protokołów i formularzy gotowych do wykorzystania w codziennej pracy (m.in. wzory wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, umów cesji wierzytelności między przedsiębiorcami itd.). Znajdują się w nim również informacje na temat windykacji miękkiej, które omawiają aspekty psychologiczne windykacji, bardzo ważne z punktu widzenia pracowników działów windykacji.

 

W module Windykacje dostępne się także procedury windykacyjne, które opisują jakie czynności należy podjąć, aby zapewnić firmie płynność finansową.

 
 

Dokumenty

Bazę wiedzy wzbogaciliśmy o obszerny zbiór praktycznych dokumentów, dzięki którym usprawnisz pracę i ułatwisz przygotowywanie dokumentacji. Możesz je pobierać i dowolnie edytować.