Eksperci Centrum Pomocy Profesjonalisty

Geliński Piotr

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gumola Mariusz

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Postrzech Łukasz

Doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Bartosiewicz Adam

  Doktor nauk prawnych. Doradca podatkowy.

  Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Jego publikacje cytowane są w ponad tysiącu orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadzi szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych.

 • Geliński Piotr

  Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako  współpracownik znanych pomorskich kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego. Specjalizuje się w udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym, ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych, doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Od 2009 r. stale współpracuje z Wolters Kluwer S.A. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 • Gos Waldemar

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

  Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor i kierownik Katedry Rachunkowości w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Autor ponad 180 pozycji z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej.

 • Gumola Mariusz

  Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Współpracował z renomowanymi polskimi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w udzielaniu porad i opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z aparatem skarbowym. Autor licznych publikacji prasowych oraz współautor kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej.

 • Krywan Tomasz

  Doradca podatkowy (nr wpisu 11058).

  Specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji m.in. w Vademecum Głównego Księgowego, wydawnictwie INFOR, Wiedzy i Praktyce.

 • Małecki Paweł

  Doradca podatkowy posiadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, od 1995 r. prowadzi Kancelarię Doradztwa Podatkowego PAMA s.c.

  Autor kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarzy do ustaw o VAT, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych); publikuje artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Prawnej”; w latach 2001–2007 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego; wykładowca z zakresu prawa podatkowego na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w ramach szkoleń doradców z Izby Doradców Podatkowych, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatków w projektach europejskich) i innych szkoleń organizowanych przez profesjonalne firmy.

 • Postrzech Łukasz

  Doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Specjalista w zakresie podatków pośrednich, w szczególności VAT, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie m.in. dla sektora nieruchomości i branży finansowej, autor publikacji w prasie specjalistycznej.

 • Soprych Maciej

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, członek stowarzyszenia biegłych księgowych w Wielkiej Brytanii – ACCA.

  Z finansami związany od 2001 r. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu ds. finansowych w spółkach kapitałowych. Jako dyrektor finansowy tworzył i rozwijał działy finansowe w firmach o różnym profilu działalności. Posiada szeroką wiedzę z zakresu księgowości, ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej. Jako dyrektor finansowy kierował projektami związanymi z usprawnieniami pracy w obszarze finansowo księgowym.

 • Turzyński Mikołaj

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wykładowca Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Współpracownik C&A Consult Sp. z o.o. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania. Autor publikacji z zakresu rachunkowości.

 • Zdyb Michał

  Doradca podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego.

  Członek zarządu i partner zarządzający działem podatkowym w ATAC Audytotrzy i Partnerz sp. z o.o. Współpracował m.in. z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz kierował działami podatkowymi polskich firm z kapitałem zagranicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz zajęcia ze studentami wyższych uczelni.

 • Żak Piotr

  Czynny zawodowo biegły rewident.

  Czynny zawodowo biegły rewident. Dysponuje praktyczną wiedzą z dziedziny prawa bilansowego i podatkowego, ugruntowaną wieloletnią praktyką w księgowości. Wspólnik w biurze rachunkowym oraz w kancelarii audytorskiej. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i podatków.