Bartosiewicz Adam

Doktor nauk prawnych.

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wspólnotowej oraz karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego.

Czajor Przemysław

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykładowca na studiach Executive MBA i Podyplomowych Studiach Rachunkowości realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ, stypendysta University of Texas. Doświadczony trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowo–doradczymi. Uczestnik wielu projektów dotyczących opracowania polityki rachunkowości (według ustawy o rachunkowości oraz MSSF), opracowań zakładowych planów kont oraz systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w wielu polskich przedsiębiorstwach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki strategicznej rachunkowości zarządczej, rachunkowości międzynarodowej, rachunkowości instrumentów pochodnych oraz zarządzania ryzykiem. Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu rachunkowości.

Dyląg Renata

Doktor nauk ekonomicznych.

Pracownik naukowy, wykładowca specjalizujący się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu rachunkowości.

Frendzel Maciej

Doktorant w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości UŁ. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości międzynarodowej.

Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp.

Gos Waldemar

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor i kierownik Katedry Rachunkowości w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Autor ponad 180 pozycji z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej.

Hrycaniuk Lucyna

Biegły rewident (nr 11593).

Prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3501.
Specjalista w zakresie rozwoju międzynarodowej sprawozdawczości finansowej.
Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zdobyła jako pracownik Działu Audytu firmy Ernst&Young oraz Roedl&Partner.

Kabalski Przemysław

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.

Jako wykładowca i konsultant z dziedziny rachunkowości współpracował lub współpracuje z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wykładowca na szkoleniach zamkniętych m.in. dla takich przedsiębiorstw jak: Elektrownia Bełchatów, Narodowy Bank Polski, ING Bank Śląski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Pekao S.A., Orlen, Poczta Polska, Fiat Auto Poland, Raiffeisen Bank. Wykładowca na podyplomowych studiach rachunkowości przy UŁ.
Członek Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Autor ponad 30 artykułów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (w czasopismach takich jak: Serwis Finansowo-Księgowy, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Monitor Finansów i Rachunkowości, Doradca Podatnika, Przegląd Podatkowy, Gazeta Prawna, Rachunkowość Finansowa i Audyt, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

Kowalski Radosław

Prawnik, doradca podatkowy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej prezes CEiD Sp z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi – gospodarczymi oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także w windykacji należności.
Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, windykacji należności m.in. w „Przeglądzie Podatkowym”, Vademecum Głównego Księgowego, Gazecie Prawnej, Gazecie Podatkowej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu.

Krywan Tomasz

Doradca podatkowy (nr wpisu 11058).

Specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji m.in. w Vademecum Głównego Księgowego, wydawnictwie INFOR, Wiedzy i Praktyce.

Winiarska Kazimiera

Profesor doktor habilitowany.

Kierownik Zakładu Sprawozdawczości Finansowej i Audytu w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka lub współautorka ponad 400 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości podatkowej, kontroli finansowo-księgowej i audytu wewnętrznego.

Zakrzewska Justyna Beata

Biegły rewident.

ACCA Member, Prezes Zarządu ACCOUNT Sp. z o.o.- podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Członek Komisji ds. ewidencji KIBR. Członek Grupy Technicznej przy Oddziale Regionalnych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie specjalizującej się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej.

Pośpieszyńska Helena

Uznany specjalista z zakresu gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, zarządca nieruchomości, lustrator.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań ewidencyjno-analitycznych oraz praktyczną znajomość specyficznych zagadnień z zakresu doskonalenia zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Posiada również wieloletnią praktykę na stanowisku głównego księgowego oraz w firmie audytorskiej. Autor publikacji z zakresu gospodarki finansowej.
Wieloletni wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę lustratorów, członków rad nadzorczych, zarządów, księgowych spółdzielni mieszkaniowych.

Rodziewicz Ewa

Doradca podatkowy (nr wpisu 10810).

Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej w spółkach prawa handlowego. Właścicielka Kancelarii Doradców Podatkowych Tempore, członek wrocławskiej grupy BNI - międzynarodowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

Strąk Tomasz

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu rewizji, zarządzania finansami oraz finansów publicznych.

Od 1997 r. pracownik Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2006-2008 Dyrektor Departamentu Budżetu Zadaniowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2004-2007 arbiter w zakresie zamówień publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 1998 – 2006 pracownik Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w problematyce badań wyrywkowych, analizy ryzyka oraz oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności.
Autor kilkudziesięciu prac (monografii, artykułów) z zakresu audytu (między innymi cykl artykułów na temat próbkowania rewizyjnego opublikowany w miesięczniku „Rachunkowość”), finansów publicznych, restrukturyzacji ekonomicznej przedsiębiorstw i nowoczesnych metod oceny zagrożenia bankructwem.

Strzelec Dariusz

Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, członek International Fiscal Association. Adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, współpracujący z Kancelarią Brzezińska Narolski Mariański w Łodzi.

Tomczyk Edward

Biegły rewident, wykładowca akademicki: rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne oraz wykładowca w Fundacji Wspierania Samorządności Lokalnej w Polsce i NOT.

Prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa finansowego (biznes plany, studia wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy ekonomiczne, analizy opłacalności projektów, sporządzanie dokumentacji podatkowych firm powiązanych, wnioski kredytowe, strategie rozwoju samorządów itp.). Autor szeregu aplikacji o funduszach strukturalnych ZPORR, Interreg i Phare. Trener - wykładowca cyklu szkoleń dla biznesu finansowanych z funduszy PHARE. Współautor szeregu opracowań z zakresu planowania strategicznego gmin i powiatów w tym finansowanych ze środków EU. Współautor Planów Rozwoju Lokalnego Gmin i Strategii Powiatów.

Turzyński Mikołaj

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykładowca Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Współpracownik C&A Consult Sp. z o.o. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania. Autor publikacji z zakresu rachunkowości.

Waślicki Tadeusz

Biegły rewident.

Dyrektor finansowy. Główny księgowy. Współpracownik firm audytorskich, konsultingowych oraz szkoleniowych. Autor wielu publikacji artykułowych i książkowych.